Oprema koja je neophodna da se nalazi u putničkom automobilu:

  • Rezervni točak

  • Sigurnosni trougao

  • Oprema za pružanje prve pomoći

  • Rezervne sijalice i rezervni osigurači

  • Svetloodbojni prsluk mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2007 („Službeni glasnik RS”, broj 39/07)

  • Uže ili poluga za vuču vozila

  • Prenosni aparat za gašenje početnih požara (samo za teretna vozila kao i vozila kojima se vrši javni prevoz putnika)